Paralisis


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Paralisis (Symptom)


Paglalarawan

Ang paralisis ay inilarawan bilang pagkawala o panghihina ng mga kalakasan ng boluntaryong kalamnan. Sa pangkalahatan, ang mga sakit na nagsasanhi ng paralisis ay pwedeng mahati sa dalawang grupo: yaong may kaugnay na mga pagbabago sa komposisyon ng nerbo o tisyu ng kalamnan, o yaong resulta ng mga pagbabagong metabolik sa pagganap ng mga nerb o kalamnan.

Ang ilang mga sakit ay nakakaapekto sa buong katawan, habang ang iba naman ay nakaapekto lamang sa ilang bahagi ng katawan. Kung isang gilid lamang ng katawan ang kaugnay, mayroong kondisyong tinatawag na hemiplegia. Sa ilang mga kaso, ang parehong gilid ng katawan ay nakakaranas ng mga epektong pwedeng magresulta sa bilateral hemiplegia o diplegia. Kapag ang mga paa lamang ang apektado ng paralisis, ito ay tinatawag ng paraplegia. Kapag ang mga kamay at paa ang apektado, ito ay tinatawag naman na tetraplegia.

Mga Sanhi

Mayroong maraming potensyal na sanhi ang paralisis. Mayroong dalawang pinakakaraniwang mga sanhi ang paralisis, atakeng serebral at trauma, partikular sa sistemang nervous o utak. Ang ilang mga sakit, tulad ng poliomyelitis, peroneal dystrophy, spina bifida, amyotrophic lateral sclerosis, Bell’s palsy, Guillain-Barre Syndrome, at multiple sclerosis ay maaari ring magsanhi ng paralisis. Ang botulism, paralylic na pagkakalason sa mga shellfish, at ilang uri ng mga lason, partikular yaong mayroong direktang epekto sa sistemang nervous, ay maaari ring magresulta sa paralisis. ...