Paranoya


Head | Saykayatrya | Paranoya (Symptom)


Paglalarawan

Ang paranoya ay tumutukoy sa persepsyon o suspisyon na ang ibang tao ay mapanganib o agresibo sa kanila, kahit sa totoo lang naman ay wala naman talagang rason para sa suspisyong ito.

Ang mga taong nakakaranas ng paranoya ay mayroong pag-iisip at delusyon sa kanilang sarili bilang mga pangunahing sentro sa mga pangyayaring kasama ang ibang taong hindi naman kaugnay sa kanila. Ang mga pakiramdam ng paranoya ay hindi masyadong karaniwan ngunit pwedeng magsanhi ng matinding paranoya, takot, at pagkabalisa na pwedeng magdulot ng malaki at kapansin-pansing epekto sa sosyal na pagganap.

Mga Sanhi

Hindi lubusang nauunawaan ng mga nanaliksik kung anong mga pagbabagong kemikal o pisikal sa utak ang nagbabago upang magsanhi ng paranoya. Ang paranoya ay isang prominent na sintomas na nangyayari sa marami at iba-ibang mga karamdaman ng isip, gayun na rin ay sintomas ng ilang mga pisikal na sakit.

Ang mga pakiramdam ng paranoya ay pwedeng makita sa maraming mga karamdamang sikolohikal tulad ng iskisoprenya, gayun na rin sa maraming mga kondisyong medikal na mayroong saklaw mula sa sakit na Alzheimer hanggang multiple sclerosis, na pwedeng makaapekto sa pagganap ng utak. ...