Paresthesia ng Dila


Bibig | Neurolohiya | Paresthesia ng Dila (Symptom)


Paglalarawan

Ang namamanhid na pakiramdam sa dila, kilalang paresthesia ng dila sa medikal na tawag, ay nangyayari dahil sa pinsala sa nerb. Ang medikal na tawag para sa pagkawala ng pakiramdam ay anestesya.

Mga Sanhi

Ang pinsala sa lingual na nerb na nagdadala sa dila ay naiulat bilang isang komplikasyon ng mga prosedyur sa ngipin o operasyong tulad ng sa pag-aalis ng wisdom tooth, mga implanta, o mga prosedyur ng root canal. Ang ibang mga kondisyong namiminsala sa mga nerb, at kondisyon sa utak tulad ng atakeng serebral, ay pwede ring magsanhi ng pamamanhid at pagtusok-tusok sa dila. Kung minsan, ang mga pakiramdam na ito ay kumakalat hanggang mga labi at/o panga. ...