Pertussis o Whooping Cough


Dibdib | Pulmonolohiya | Pertussis o Whooping Cough (Symptom)


Paglalarawan

Ang whooping cough ay isang nakakahawang sakit na nailalarawan sa masakit na pag-ubo, na tumatagal ng ilang linggo. Ang pagiging nakahahawa nito ay napakataas. Ito ay nakukuha lalo na ng mga bata, mula sa pagkapanganak hanggang sa sila'y umabot ng pitong taon.

Ang bagong panganak na bata ay walang kaligtasan sa sakit mula sa ina nito. Ang mga sanggol ay nagkakaroon ng mga seryosong uri ng sakit, kapag ito ay nabakunahan. Ito rin ay delikado sa mga batang mahihina. Ang kalalaan ng sakit na ito ay dahil sa kalakasan sa pag-ubo, bronchopneumonia secondary reactions recephalitis. Ang whooping cough ay tumatagal ng 7 hanggang 14 na araw. Habang inkubasyon, ito ay hindi isang espesyal na tanda. Ang sakit na ito ay mayroong tatlong yugto, ito ay ang: invasion phase (ang onset, catarrhal) umaabot ng 7-10 na araw. Sa simula ay nakakaloko, nahahawig sa ordinaryong impeksyon sa ilong at lalamunan. Sa simula, ang ubo ay hindi mailarawan, ngunit ito'y nagiging karaniwan at sutil sa mga painkillers ng ubo. Sa yugtong ito, ang sakit ay mahirap nang makilala.

Mga Sanhi

Ang whooping cough ay sanhi ng impeksyon na mayroong bakterya na tinatawag bilang Bordetella pertussis. Ang bakteryang ito ay dumidikit sa linya ng daluyan ng hangin sa upper respiratory system at naglalabas ng mga lason na nakapagdudulot ng pamumula at pamamaga. Para sa mga bata, mayroong mataas na pertussis vaccine coverage. Bagaman, ang proteksyon mula sa childhood vaccine ay nababawasan sa paglipas ng panahon. Ang mga preteen, teens, at mga adult ay kailangang mabakunahang muli, kahit na sila ay nabakunahan na noong sila ay bata pa.

Pagsusuri at Paggamot

Ang antibiotics na direktang laban sa Bordetella pertussis ay maaaring maging epektibo sa pagbawas ng kalalaan ng whooping cough kapag ang sakit ay maagang napakunsulta. ...