Pagkalason


Bibig | Gastroenterology | Pagkalason (Symptom)


Paglalarawan

Ang kamandag o lason ay anumang sangkap na mapanganib sa katawan. Ang lason ay maaaring lunukin, malanghap, ma-inject, o sisipin ng balat.

Mga Sanhi

Ang mga nabibiling gamot at sa pamamagitan ng reseta na may masyadong mataas na dosis ay maaaring maging sanhi ng pagkalason.

Ang sobrang paggamit ng iligal na droga, carbon monoxide mula sa mga gamit na ginagamitan ng gas, mga produkto sa bahay, tulad ng powder soap para sa paghuhugas ng mga damit o polish ng kasangkapan, mga pestisidyo, panloob at panlabas na mga halaman at mga metal tulad ng tingga at mercury at iba pang mga posibleng sanhi ng pagkalason.

Ang mga panganib na dulot ng pagkalason ay magkakaiba mula sa panandaliang karamdaman hanggang sa pinsala sa utak, pagkawala ng malay at pagkamatay. Upang maiwasan ang pagkalason ay mahalagang gamitin at itago ang mga produktong ito alinsunod sa direksyon ng pagtatago dito.

Pgsusuri at Paggamot

Maraming mga lason ang maaaring makita sa dugo o ihi. Gayunpaman, hindi maaaring mag-sagawa ang isang doktor ng paggamot kung ito ay hindi malinaw ang diagnosis. Ang mga pagsusuring sinabi ay ibabatay sa impormasyon ng kasaysayan at pisikal na pagsusuri. Ang kumbinasyon ng kasaysayan, pisikal na pagsusuri, at pag-aaral sa laboratoryo ay makakatulong na malaman ang sanhi ng karamihan sa mga pagkalason. Ang paggamot ay dapat isagawa bago pa man matukoy ang lahat ng impormasyon.

Ang paggagamot ng pagkalason o laso ay depende sa uri ng lason na sanhi nito. ...