Pigilan ang Paghilik


Tainga ilong | Otorhinolaryngology | Pigilan ang Paghilik (Symptom)


Paglalarawan

Ang paghilik ay isang penomenang akustik na nangyayari habang natutulog dahil sa pagyanig ng mga istruktura ng ilong.

Mga Sanhi

Habang tayo ay humihinga, ang hangin ay dumadaloy papasok at palabas sa hindi nagbabagong paraan mula sa ating ilong o bibig papunta sa baga. Kapag tayo ay tulog, ang bahagi ng likod ng lalamunan ay minsang kumikitid. Ang parehong dami ng hangin ay papasok sa mas maliit na bukasang pwedeng magsanhi ng pagyanig ng mga tisyung nakapalibot sa bukasan, na nagsasanhi naman ng mga tunog ng paghilik. Ito ay maaaring maiugnay sa mga seryosong sakit tulad ng altapresyon, atakeng serebral o myocardial infarction.

Pagsusuri at Paggagamot

Ito ay pwedeng maagapan sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng sobrang katabaan, dahil ito ay pwedeng magresulta sa mga pagbabagong anatomikal na pwedeng magpasimula sa matinding problemang nangangailangan ng higit na agresibong mga pagtatama. Ang pag-iwas sa istres, pisikal na pagod, ilang mga medikasyon o ibang produktong nagpuprodyus ng kawalan ng ayos ng kalamnan, tulad ng alak, ay pwede ring magresulta sa pagkakaroon ng paghilik. Ang pinakamagandang paraan upang maiwasan ang paghilik ay ang pagsubok na iwasan ang mga salik na nabanggit sa itaas. ...