Saykayatrikong problema


Head | Saykayatrya | Saykayatrikong problema (Symptom)


Paglalarawan

Ito ay ang progresibong pagkawala ng kognitibing kadahilanan dulot ng pinsala o karamdaman sa utak. Karaniwan,ito ay nagsasanhi ng kapansanan sa pag-iisip at kawalan ng kakayahang magsagawa ng mga aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kognitibong kabawasan ay maaaring makaapekto sa pangsyon ng utak ng sinuman, partikular ang mga lugar ng memorya, wika (aphasia), atensyon, kasanayan sa pagbubuo ng paningin, ang praxis at ehekutibong mga paggawa tulad ng paglutas ng problema o pagsugpo sa tugon. Ang pagkabaliw bilang isang sakit ay lumalala at maaari ding magpakita ng mga psychotic na pag tatampok, depresyon at maling akala.

Sa loob ng mga unang pagsasaliksik, ang mga sintomas sa pag-uugali ay nagsasama ng mga pagbabago sa pagkatao o pag-uugali na banayad, na kalaunan ay nagiging mas malinaw na delirium o guni-guni. Mayroong iba't ibang mga sistema ng pag-uuri para sa demensya batay sa mga problemang natagpuan: cortical (memorya, wika, pag-iisip, panlipunan), subcortical (emosyon, paggalaw, at memorya), progresibo (ang mga kakayahan sa pag-iisip ay lumalala sa paglipas ng panahon), pangunahin (resulta ng isang tukoy sakit tulad ng sakit na Alzheimer at ikalawa (nagaganap dahil sa sakit o pinsala).

Mga Sanhi

Ang mga sanhi ng mga sakit sa psychiatric sa pangkalahatan ay kumplikado, at nag-uugnay at nag-iiba ayon sa partikular na karamdaman at indibidwal. Ang mga genetika, maagang pag-unlad, trauma, gamot, sakit o pinsala, neural / sikolohikal na mekanismo, karanasan sa buhay, lipunan at kultura ay maaaring magbigay ng kontribusyon sa pag-unlad o pag-unlad ng mga karamdaman sa pag-iisip. ...