Sugat sa Pagbutas


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Sugat sa Pagbutas (Symptom)


Paglalarawan

Sanhi ng isang bagay na tumuhog sa balat at lumilikha ng isang maliit na butas ang isang sugat sa pagbutas. Ito ay hindi kadalasang sinasamahan ng labis na pagdurugo. Karaniwang mabilis na isinasara ang mga sugat nang walang anumang interbensyon.

Mga Sanhi

Isang pinsalang sanhi ng isang matulis na bagay na tumusok o tumagos sa balat ang isang sugat sa pagbutas. Nagdadala ito ng isang panganib na kung tawagin ay tetanus. Ito ay kadalasang nakamamatay at nakakahawang sakit na sanhi ng isang bakterya (Clostridium tetani).

Ang bakterya ng tetanus ay karaniwang pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat sa pagbutas, na maaaring sanhi ang mga pako, patpat, kagat ng insekto, paso, anumang sugat sa balat, at mga bahagi ng mga gamot sa iniksyon. ...