Nana sa Mata at Likido


Mata | Optalmolohiya | Nana sa Mata at Likido (Symptom)


Paglalarawan

Ang nana sa mata ay isang dilaw na diskarga sa mata. Sa kondisyong ito, ang mga talukap ay mayroong nana, lalo na kapag natutulog at mayroong tuyong diskarga ng mata sa itaas na pisngi. Ang puting parte ng mata ay maaaring mayroon o walang pamumula o mala-rosas na kulay at ang mga talukap ng mata ay kadalasang mapintog dahil sa impeksyon. Ang kondisyong ito ay tinatawag ring bakteryal na conjunctivitis, makating mga mata o nagwawaging mata.

Mga Sanhi

Ang mga impeksyon ng mata na mayroong nana ay sanhi ng bakterya at pwedeng komplikasyon ng sipon. Ang malarosas na mga mata ay walang dilaw na diskarga, gayunpaman, ay higit na karaniwan dahil sa virus. Kasama ang tamang paggagamot, ang dilaw na diskarga ay dapat na mawala na sa loob ng 72 oras. Ang mga pulang mata (na dahil sa sipon) ay maaaring magtagal ng ilang mga araw.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang paggagamot ay ginagawa sa bahay sa pamamagitan ng paglilinis ng mata at paglalagay ng mga antibiyutikong pamatak sa mata o pamahid. Kinakailangang magpalit ng salamin ang mga batang gumagamit ng lenteng kontak ng pansamantala. Pipigilan nito ang pinsala sa korneya. Ang nana sa mata ay pwedeng magsanhi ng mga impeksyon sa mata sa ibang tao kapag nakakuha sila nito sa kanilang mga mata. ...