Pustule o koleksyon ng nana


Balat | Dermatolohiya | Pustule o koleksyon ng nana (Symptom)


Paglalarawan

Ang nana ay makapal na likido, manila nilaw o maberde, na lumalabas sa mga tisyu na mayroong impeksyon, at binubuo ng mga serum, leukosayts, patay na selula at iba pang sangkap.

Mga Sanhi

Ito ay tumutukoy sa pagdiskarga ng mga nana at kadalasan na nangyayari ito sa mga parte na may impeksyon na namamaga kayanaman, ang presensya nito ay senyales na ng impeksyon. May mga sakit din na nangyayari kahit walang presensya ng nana at impeksyon ay nangyayari kabilang ang nekrosis ng tisyu o pagakyumula ng mga patay na tisyu, tulad ng soriyasis o pustular melanosis neonatal transiyent.

Ang koleksyon ng nana (patay na neutrophils) ay nag aakumula sa kaviti (pigsa) na nabubuo dahil sa tisyu na kung saan ang nana ay nananatili dahil sa proseso ng impeksyon (kadalasang sanhi ng bakterya o parasite) o iba pang uri ng materyales (hal. mga splinter, sugat dahil sa bala, o pag indyek ng karayom). ...