Mapait na Panlasa o Pagkawala ng Panlasa


Bibig | Otorhinolaryngology | Mapait na Panlasa o Pagkawala ng Panlasa (Symptom)


Paglalarawan

Inilalarawan bilang taste sense disorder ang mapait na panlasa sa bibig na dulot ng iba pang mga kadahilanan kaysa sa isang mapait na sangkap. Tinatawag na dysguesia ang palagiang pagkakaroon ng masamang panlasa sa bibig, alinman din sa mapait, metal o mabaho. Madalas na nangyayari ang kakulangan o pagbabago sa panlasa kapag ang isang bagay ay nakakapaekto na sa normal na proseso ng ating panlasa. Mas sensitibo ang ilang mga tao na makaranas ng mapait na panlasa dahil maaaring natikman nila ang isang mapait na bagay na kung tawagin ay phenylthiocarbamide (PTC).

Mga Sanhi

Ang pagsusuka at acid reflux ang mga karaniwang dahilan ng isang mapait na panlasa sa bibig, subalit ang mga kundisyong ito ay hindi mga karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng isang permanenteng mapait na lasa sa bibig. Maaaring magresulta sa isang pansamantalang mapait na lasa din sa bibig ang pagbubuntis o pag-inom ng ilang mga gamot, tulad ng antibyotiks. Maaari ding mapahina o mai-distort nang tuluyan mula sa pangmatagalang paninigarilyo o pinsala sa bibig, ilong o ulo ang pagkakaroon ng ibayong panlasa.

May ilang iba pang mga kadahilanan ang pagkakaroon ng isang mapait na panlasa sa bibig. Ito ay ang mga sumusunod: mga problema sa ngipin tulad ng gingivitis, impeksyon sa gum, mga sakit sa gilagid, mga abscesses ng ngipin at pyorrhea; Acid Reflux Sickness, kilala rin bilang Gastro Esophageal Reflux Disease; mga karamdaman tulad ng paninilaw ng balat, diabetes, kanser, atay o sakit sa bato; hindi wastong paglilinis sa bibig; hormonal imbalance, pagkalason sa metal. Maaaring maging sanhi din ang: gitnang tainga at itaas na impeksyon sa paghinga, paggamot sa radiation para sa mga kanser sa leeg at ulo, pagkakalanghap sa ilang mga kemikal, tulad ng mga pestisidyo, at ilang mga gamot na kinabibilangan ng antihistamines o ilang operasyon ng tainga, ilong, at lalamunan.

Ang dysgeusia ay isang kundisyon na kung kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng isang masakit na nasusunog na sensasyon sa bibig o tinanatawag ding burning mouth syndrome. Ang sakit na ito ay maaaring makaapekto sa kahit na sinuman at pinaka-karaniwang nararamdaman ng mga may edad na at matatandang kababaihan.

Pagsusuri at Paggamot

Maaaring masuri ang problemang ito at gawin ang iba’t ibang uri eksamin tulad ng: Pisikal na pagsusuri-inspeksyon ng bibig, ngipin, tainga, ilong at lalamunan para sa mga palatandaan ng glossitis, gingivitis, stomatitis, dental caries, rhinitis at hay fever, Mga pagsusuri sa dugo - Ang mga antas ng pagtaas ng Immunoglobulin at pagkakaroon ng ilang mga autoantibodies ay maaaring magmungkahi ng pagsusuri ng Sjogren's syndrome - e. g. Rheumatoid factor, antinuclear antibodies, antimitochondrial antibodies, Anti-Ro (SSA) na mga antibodies. ...