Problema sa Paghinga at Lagnat


Dibdib | Pulmonolohiya | Problema sa Paghinga at Lagnat (Symptom)


Paglalarawan

Kapag ang isang tao ay hinahapo, mahirap o hindi komportable para sa kanya na kumuha ng oxygen na kailangan ng katawan. Maaaring maramdaman ng isang tao na hindi sapat ang nakukuha niya na hangin. Minsan ang mahinahong mga problema sa paghinga ay mula sa baradong ilong o sobrang pagehersisyo. Ngunit ang igsi ng paghinga ay maaari ding sinyales ng isang malubhang sakit.

Ang lagnat ay isang pangkaraniwang tanda ng medikal na nailalarawan sa ng pagtaas ng temperatura mataas pa sa normal na 36. 5-37. 5 ° C (98-100 ° F) dahil sa isang pagtaas sa set-point ng regulasyon ng temperatura ng katawan. Ang mataas na lagnat ay humahantong sa pangangatal, halusonasyon, at dehydration. Ang lagnat ay resulta ng tugon ng immune sa katawan sa mga dayuhang mananakop. Ang mga dayuhang mananakop ay may kasamang mga virus, bakterya, fungi, gamot o iba pang mga lason.

Karamihan sa lagnat ay mabuti, ito ay hindi nagdudulot ng mga problema, at tumutulong na labanan ang mga impeksyon sa katawan. Ang dahilan kung bakit ginagamot ang lagnat ay para maging kumportable ang pakiramdam. Ang mataas na lagnat (> 103 F / 40 C) o matagal na pag-atake ng lagnat ay maaaring humantong sa mga seizure, guni-guni o pagkatuyot. Ang pag-iwas sa nagsasanhi ng impeksyon at pagpapanatili ng mahusay na mga kasanayan sa kalinisan ang pinaka mabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng lagnat.

Mga Sanhi

Ang kahirapan sa paghinga ay mga sintomas ng iba't ibang uri ng katamtaman hanggang sa seryosong mga karamdaman, sakit at kundisyon na makagambala sa normal na paghinga. Ang paghihirap sa paghinga, kung minsan ay tinatawag na dyspnea, ay maaaring sanhi ng impeksyon, pamamaga, trauma, pagkabalisa, pagharang sa daanan ng hangin at iba pang mga hindi normal na proseso.

Ang atypical pneumonia, mycoplasmal pneumonia, pangunahing atypical pneumonia ay matinding mga sakit na minarkahan ng mataas na lagnat at pag-ubo. Ang mga ito ay sanhi ng mycoplasma na pangunahing nakakaapekto sa mga sangol at kabataan. ...