Mga Kahirapan


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Mga Kahirapan (Symptom)


Paglalarawan

Ang panginginig o paghihirap ay ang kadalasang nararamdaman kapag nanlalamig. Ang salitang nabanggit ay maaari ring tumukoy sa isang bahagi ng panginginig, na sinamahan ng pamumutla at ang pagdaramdam ng panlalamig na maaaring maganap kasama ang mataas na lagnat. Ito ay isang matinding reflex na nanggaling sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang karamdamang ito ay hindi dapat balewalain, dahil ito ay kadalasang isang marker para sa mahalagang bagay at kung minsan ay seryosong impeksyon (madalas na bakterya). Importanteng kilalanin ang paglalarawan ng isang pasyente sa ukol sa kahirapan, dahil sa ganitong yugto, ito ay malamang hindi masaksihan sa labas ng ospital, at magkaroon ng kamalayan sa posibleng kahalagahan ng mga importanteng sintomas.

Talagang, ang anumang kondisyon na dahilan ng lagnat ay maaaring maging sanhi ng panginginig na may kasamang lagnat. Ang matagal na pagkakabilad sa malamig na kapaligiran ay maaaring magresulta sa mga paghihirap. Maaaring magresulta ng malubhang pinsala na nauugnay sa hypothermia (mababang temperatura ng katawan) ang pagkakaroon ng sipon.

Mga Sanhi

Karaniwang sanhi nito ay ang trangkaso, tonsilitis, nakakahawang pulmonya, biliary sepsis, pyelonephritis, visceral abscess (kabilang ang baga, atay at paracolic), malaria, isang epekto sa paggamot ng amphotericin B o panlahat na mga karamdaman. ...