Baradong ilong (kasikipan sa ilong)


Tainga ilong | Otorhinolaryngology | Baradong ilong (kasikipan sa ilong) (Symptom)


Paglalarawan

Isang terminong na kadalasang ginagamit ang baradong ilong, pagsisikip ng ilong o magulong ilong para ipaliwanag ang sagabal sa pag-agos ng hangin papasok at labas ng ilong habang ang paglabas ng ilong ay nangangahulugang isang paglabas (likido) mula sa mga butas ng ilong. Nauugnay sa pamamaga at pamamaga (kasikipan) ng panloob na aporo ng mga daanan ng ilong at sinus ang parehong mga kondisyon.

Mga Sanhi

Ang pinakakaraniwang sanhi ng kasikipan ng ilong at/o baradong ilong ang impeksyong nakakahawa (karaniwang sipon), pero ang mga alerdyi, trangkaso, impeksyon sa sinus at puwede ring maging dahilan ng mga sintomas na ito.

Puwedeng humantong sa kasikipan ng ilong ay hindi masyadong karaniwan, ang mga anatomical na hadlang (gaya ng isang lumihis na septum, mga banyagang katawan). Kabilang ang mga kadahilanan sa kapaligiran, pagbabago ng hormonal, at ilang mga gamot ang iba pang mga sanhi ng kasikipan ng ilong o baradong ilong. ...