Sakit na nakukuha sa pakikipagtalik


Pelvis | Hinekolohiya | Sakit na nakukuha sa pakikipagtalik (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga sakit na nakukuha sa pakikipag talik (STD) ay mga impeksyon na maaaring mailipat mula sa isang tao patungo sa isa pa sa pamamagitan ng anumang uri ng pakikipag talik. Ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik na paminsan-minsan ay tinutukoy bilang mga impeksyon na nakukuha sa pakikipagtalik (STI), dahil nagsasangkot sila ng paghahawa ng isang sakit mula sa isang tao patungo sa isa pa habang nasa sekswal na aktibidad.

Mahalagang mapagtanto na ang pakikipag-ugnay sa sekswal ay nagsasama ng higit pa sa pakikipagtalik (vaginal at anal). Kasama sa pakikipagtalik ang paghalik, pakikipag-ugnay ng bibig -genital, at paggamit ng mga laruan sa pakikipagtalik tulad ng mga vibrator. Marami sa mga STD ang magagamot, ngunit wala pang ibang mabisang remedyo, tulad ng HIV, HPV, at hepatitis B at hepatitis C. Kahit na ang gonorrhea, na madaling gumaling, ay nagiging mahirap para sa tradisyunal na antibiotics. Marami sa mga STD ay maaaring manilbihan sa mga taong walang sintomas ng sakit at na hindi pa nasusuri na may STD.

Mga Sanhi

Dipende sa sakit, ang mga STD ay maaaring kumalat sa anumang uri ng sekswal na aktibidad. Ang mga STD ay madalas na sanhi ng mga virus (genital herpes, genital warts, hepatitis B at D, at madalang, A *, C *, E *, HIV / AIDS, molluscum contagiosum) at bakterya (chancroid, Chlamydia, Gonorrhea, Granuloma inguinale, Lymphogranuloma venereum, Syphilis).

Ang STD ay maaari ding sanhi ng protozoan (Trichomoniasis), fungi (Jock itch, Yeast impeksyon), at mga parasito (Pubic kuto o crab, Scabies). ...