Igsi ng paghinga


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Igsi ng paghinga (Symptom)


Paglalarawan

Ang igsi ng paghinga ay maraming mga sanhi na nakakaapekto sa alinman sa mga daanan ng paghinga at baga o ang puso o mga daluyan ng dugo.

Ang igsi ng paghinga ay tinukoy din bilang dyspnea. Ang Dyspnea ay karagdagang nauuri bilang alinman sa nagaganap sa pamamahinga o nauugnay sa aktibidad o ehersisyo. Ang Dyspnea ay maaari ring mangyari nang unti-unti o biglaan. Ang bawat isa sa mga sintomas na ito ay makakatulong upang makita ang tamang mga sanhi ng igsi ng paghinga.

Mga Sanhi

Ang biglaang at hindi inaasahang kawalan ng paghinga ay malamang na sanhi ng isa sa mga sumusunod na kondisyon sa kalusugan: (1) problema sa baga o daanan ng hangin (ang biglaang kawalan ng paghinga ay maaaring atake ng hika; pulmonya (pamamaga ng baga)); (2) problema sa puso (posibleng tahimik na atake sa puso nang hindi nararanasan ang lahat ng mga halatang sintomas, tulad ng sakit sa dibdib at labis na pagkabalisa); (3) pag-atake ng gulat o pagkabalisa (isang pag-atake ng gulat o pagkabalisa ay maaaring maging sanhi sa iyo upang huminga nang mabilis o malalim, na kilala bilang hyperventilating), (4) iba pang mga hindi pangkaraniwang sanhi (bahagyang pagbagsak ng iyong baga, isang pagbara sa isa sa mga daluyan ng dugo sa baga, isang koleksyon ng likido sa tabi ng baga, isang komplikasyon ng diabetes na kilala bilang diabetic ketoacidosis). ...