Igsi ng paghinga (dyspnea)


Dibdib | Pulmonolohiya | Igsi ng paghinga (dyspnea) (Symptom)


Paglalarawan

Ang Dyspnea ay kumakatawan sa isang nakababahalang pang asignaturang sensasyon ng hindi komportableng paghinga na maaaring sanhi ng maraming mga karamdaman, kabilang ang ilang mga kondisyon sa puso at paghinga, pag sagad sa ehersisyo, o pagkabalisa.

Maraming uri ng dyspnea tulad ng: orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, trepopnea, at platypnea.

Orthopnea: ang dyspnea ay lumalala sa isang nakahigang posisyon at bumubuti sa isang nakatayong posisyon: e. g. sa pagkabigo sa puso, bilateral diaphragmatic paralismo, matinding COPD.

Paroxysmal nocturnal dyspnea: nocturnal dyspnea, hinalinhan ng posisyon ng pag-upo: e. g. pagkabigo sa puso, hika o COPD.

Trepopnea: ang dyspnea ay nangyayari lamang sa kanan o kaliwang lateral decubitus: e. g. tumor sa may kaliwang pangunahing bronchus, unilateral pleural effusion atbp.

Platypnea: nagaganap lamang ang dyspnea sa nakatayong posisyon: e. g. sa may sakit na hepat, matinding pulmonary fibrosis atbp.

Mga Sanhi

Habang ang pag igsi ng paghinga ay karaniwang sanhi ng mga karamdaman ew puso o respiratory system,ang iba pang mga sistema tulad ng neurological, musculoskeletal, endocrine, hematologic, at psychiatric ay maaaring ding maging sanhi.

Ang mga sintomas ng dyspnea, kasama ang: hirap sa paghinga, pakiramdam ng inis o pagdurog, kawalan ng kakayahang makakuha ng sapat na hangin, higpit o sakit sa dibdib Maraming mga kundisyon ang maaaring makaramdam ka ng iksi sa paghinga. Ang mga kondisyon sa baga tulad ng hika, emfisema o pulmonya ay nagdudulot ng mga paghihirap sa paghinga. Gayundin ang mga problema sa iyong trachea o bronchi. Ang sakit sa puso ay maaari ring magbigay ng pakiramdam ng igsi ng paghinga kung ang iyong puso ay hindi kayang bumomba ng sapat na dugo upang maibigay ang sapat na dami ng oxygen sa iyong katawan. Ang stress na sanhi ng pagkabalisa ay maaari ding maging mahirap para sa iyo na huminga. ...