Igsi ng paghinga (hyperventilation)


Dibdib | Pulmonolohiya | Igsi ng paghinga (hyperventilation) (Symptom)


Paglalarawan

Ang hyperventilation ay mabilis o malalim na paghinga na maaaring mangyari sa pagkabalisa o gulat. Tinatawag din itong labis na paghinga, at maaring mag-iwan sa isang tao ng ikli sa paghinga. Ang labis na paghinga ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkagaan ng ulo, panghihina, hirap sa paghinga, isang pakiramdam ng kawalang-tatag, mga pamamanhid sa mga kalamnan sa mga kamay at paa, at pangingilabot na pakiramdam sa paligid ng bibig at mga kamay. Ang lahat ng mga sintomas na ito ay resulta ng hindi normal na mababang antas ng carbon dioxide sa dugo na dulot ng hyperventilation.

Mga Sanhi

Ang stress o pagkabalisa ay karaniwang sanhi ng hyperventilation. Kilala rin ito bilang hyperventilation syndrome. Ang hyperventilation ay maaari ring biglaan, sa pamamagitan ng paghinga ng malalim na sunud-sunod. Ang hyperventilation ay maaari ding mangyari bilang isang resulta ng iba't ibang mga sakit sa baga, pinsala sa ulo, o stroke at iba't ibang mga sanhi ng pamumuhay. Sa kaso ng metabolic acidosis, ang katawan ay gumagamit ng hyperventilation bilang isang mekanismo ng kompensasyon upang mabawasan ang acidismo ng dugo. Sa tala ng diabetic ketoacidosis, kilala ito bilang Kussmaul na paghinga - naglalarawan ng mahaba, malalim na paghinga.

Pagsusuri at Paggamot

Ang paggamot para sa hyperventilation ay naglalayong madagdagan ng antas ng carbon dioxide sa dugo, kadalasan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng antas ng paghinga. Sa mga seryosong kaso, maaaring kailanganin ang gamot upang gamutin ang hyperventilation. Ang payong sikolohikal ay nagpapakita nang pakinabang sa mga pasyente na may pagkabalisa o mga karamdaman sa gulat na humantong sa hyperventilation. ...