Igsi ng paghinga at lagnat


Dibdib | Pulmonolohiya | Igsi ng paghinga at lagnat (Symptom)


Paglalarawan

Ang pag-iksi ng paghinga na kung saan ito ay mas matindi kaysa sa baradong ilong o masiglang pisikal na aktibidad ay maaaring hudyat ng isang problema sa kalusugan. Maaari itong samahan ng lagnat. Ang pakiramdam na kawalan ng hininga kapag nakahiga din ay isang sintomas na kailangan ng agarang pagsusuri.

Mga Sanhi

Ang mga sanhi sa pag igsi ng paghinga at lagnat ay maaaring kabilang ang: malalang sakit sa baga, talamak na brongkitis, hika, pulmonya, isang pamumuo ng dugo sa baga (pulmonary embolism), pati na rin ang iba pang mga problema sa puso at baga.

Ang kahirapan sa paghinga ay maaari ding maganap sa mga pag-atake ng panic - mga yugto ng matinding pagkabalisa na maaaring maging sanhi ng mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, igsi ng paghinga at iba pang mga pisikal na sintomas. ...