Sakit sa Balikat


Balikat | Ortopediks | Sakit sa Balikat (Symptom)


Paglalarawan

Ang balikat ay ang pinaka-nagagalaw na kasukasuan sa katawan ng tao. Ang pangkat na kinasasangkitan ng apat na litid sa balikat ay tinatawag na rotator cuff na nagbibigay sa balikat ng malawakang uri ng paggalaw. Ang anumang pamamaga, pinsala, o pagbabago sa boni sa paligid ng rotator cuff ay maaaring maging sanhi ng sakit sa balikat. Maaaring maranasan ang mga sakit na ito tuwing itinataas ang braso sa itaas ng ulo o nililipat palikod o paharap.

Mga Sanhi

Ang nararamdamang sakit sa balikat ay karaniwang nagaganap kapag ang litid sa rotator cuff ay hindi maalis sa ilalim ng buto sa bandang balikat. Namamaga o nasisira ang mga litid, tinatawag ang kondisyon na tin a tendinitis ng rotator cuff.

Ang iba pang mga karaniwang sanhi ng sakit sa balikat ay: artritis sa kasukasuan ng balikat, spur na buto sa bandang balikat, bursitis, pamamaga ng sako na puno ng likido (bursa) na natural na pumuprotekta sa kasukasuan at tinutulungan ito upang maigalaw ng maayos, bali ng mga buto sa balikat, sindrom ng paninigas ng balikat na nangyayari kapag ang mga kalamnan, litid at ligament na nasa loob ng balikat ay naninigas at nagdudulot ng masakit at mahirap na anumang paggalaw, labis na paggamit o pinsala ng kalapit na mga litid tulad ng biseps ng mga braso at / o dislokasyon ng balikat. ...