Kakulangan at Hindi Makatulog


Balat | Dermatolohiya | Kakulangan at Hindi Makatulog (Symptom)


Paglalarawan

Ang insomia ay ang kawalan ng pagka antok o hindi mapanatiling matulog ng matagal tuwing oras ng pagtulog na siyang nagsasanhi ng hindi pagkilos ng ayos sa umaga.

Mga Sanhi

Ang insomia ay maaaring dahil sa hindi magandang kalidad o maikling oras ng pagtulog. Ito ay maaaring maraming mga dahilan. Ang mga dahilan ng ganitong sitwasyon ang ang mga sumusunod: jet lag, pisikal na kakulangan sa ginhawa (init, malamig, ilaw, ingay, hindi pamilyar na paligid), iba't ibang mga pagbabago, nakababahalang mga sitwasyon sa buhay (diborsyo o paghihiwalay, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, pagkawala ng trabaho, naghahanda para sa isang pagsusulit), paggamit ng ipinagbabawal na gamot, paninigarilyo, pag-inom ng caffeine bago matulog, pagkalasing ng alkohol o ilang mga gamot. ...