Mabagal na Paghinga (Dyspnea)


Dibdib | Pulmonolohiya | Mabagal na Paghinga (Dyspnea) (Symptom)


Paglalarawan

Ang dyspnea ay isang senyales ng seryosong sakit sa daanan ng hangin, baga, puso, at ang mabigat o kahirapan sa paghinga ng isang tao. Maraming mga sanhi ang biglang pagbagal ng paghinga na maaring makaapekto sa mga daanan ng hangin, sa baga o puso o sa mga daluyan ng ating dugo. Ito ay isang normal na sintomas lamang nang mahirap na pagsusumikap ngunit ito ay nagiging patolohikal kapag nangyayari ito sa hindi inaakalang mga sitwasyon.

Ang mga sintomas ng mabagal na paghinga ay maaaring maganap kapag ang isang tao ay lubusang nagpapahinga gayundin sa mga panahon ng matinding pag-eehersisyo. Bagama’t ang pag-ikli ng hininga ay nananatiling pangunahing sintomas, at ang mga kasunod na sintomas ay maaari ring samahan ng dyspnea: mabigat o kahirapan sa paghinga, pagkawala ng hangin o hindi masyadong pagkahinga, kawalan ng kakayahang makalanghap ng sapat na hangin, at ang paninikip sa dibdib.

Mga Sanhi

Sa walumpu’t limang porsyento (85%) na mga kaso, ang mga kadahilanan ay ang hika, pulmonya, ischemia sa puso, interstitial na sakit sa baga, congestive na sakit sa puso, talamak at sagabal na sakit sa baga, o mga psychogenic na mga sanhi.

Kabilang din sa mga sanhi ng baga ang brongkitis, croup, emphysema, pleural effusion, kanser sa baga, at sarcoidosis. Ang mga problema sa dibdib tulad ng atake sa puso, cardiomyopathy at percarditis ay dahilan din ng dyspnea. Ang iba pang mga kundisyon na kabilang dito ay anemia, labis na timbang, sirang mga buto-buto, kawalan ng ehersisyo, pagbubuntis o biglang pag-atake matinding gulat.

Pagsusuri at Paggamot

Kasama sa pagsusuri ang mga sumusunod na iksamen. Kabilang dito ang isang kumpletong bilang ng dugo, isang electrocardiogram (ECG), isang pagsusuri ng mga antas ng oksiheno at lebel ng carbon dioxide sa dugo, at mga X-ray sa dibdib.

Karaniwang nakasalalay ang paggamot sa mga pinagbabatayang mga sanhi. Kapag ang mga sintomas na ito ay naririyan nang mas mababa sa loob isang buwan, ito ay kalimitang matutukoy bilang malubhang dyspnea. Parehong talamak at malubhang dyspnea ay karaniwang nangyayari sa mga pasyente na may karamdaman na ng kanser, cystic fibrosis, HIV-AIDS, diabetes, sakit sa puso, hika, COPD, pagbubuntis at marami pang iba na mga kondisyon. ...