Mabagal na Pintig ng Puso


Dibdib | Kardiyolohiya | Mabagal na Pintig ng Puso (Symptom)


Paglalarawan

Nauugnay sa terminong bradycardia ang mababang pintig ng puso. Ito ay nangangahulugang masyadong mabagal ang pintig ng puso. Ang pintig ng puso ay anim na pu (60) hanggang isang daang (100) pagpintig bawat minuto para sa karamihan. Maaaring masuri ng doctor bilang bradycardia kapag ang puso ay pumintig ng anim na pung (60) beses na mas mababa sa isang minuto.

Mga Sanhi

Normal lamang ang mabagal na pintig ng puso at maaaring maging isang tanda ng pagkakaroon ng malakas na katawan kung minsan. Ang mga batang malulusog na nasa hustong gulang at mga atleta ay kadalsang may mga pintig ng puso na bababa ng anim na pung (60) pagpintig sa bawat minuto.

Ang bradycardia ay isang hudyat ng isang problemang sistema ng elektrisidad sa puso para sa ibang tao. Nangangahulugan lamang ito na ang natural na peysmeyker ng puso ay hindi gumagana nang maayos, o natatakpan ang mga elektrikal na daanan ng puso. Ang bradycardia sa malubhang anyo, ang walang tigil na pagpintig ng puso at ito ay hindi na nakakapagbomba ng sapat na dugo papunta sa nangagailangang katawan ng tao. Maaari itong makapagpahamak ng buhay.

Maaaring dahilan ng bradycardia ang inter alia, mga pagbabago sa puso na resulta ng pagtanda o mga sakit na nakakaapekto sa sistemang elektrikal ng puso. ...