Mabagal-Pagkawala ng Alerto


Head | Pangkalahatang Pagsasanay | Mabagal-Pagkawala ng Alerto (Symptom)


Paglalarawan

Isang normal na pangyayari para sa karamihan sa mga karaniwang tao ang kahirapan sa pagtuon. Mula sa pananaw na pang-neurolohikal, ang isang pagpapa-aandar ng utak sa mga bata ay ipinapalagay bilang kakulangan sa atensyon, maging din sa mga kabataan at matatanda, na nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na pagkakaroon ng mga pag-uugaling mga sintomas at mga nagbibigay-malay tulad ng kakulangan sa pansin, hyperactivity at impulsivity.

Kapag naroroon sa labis na antas ang mga problemang pangkonsentrasyon, tipikal din ito sa ilang mga kondisyong pisikal at sikolohikal. Ang katangiang kundisyon na nauugnay sa paghihirap sa pagtuon sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), lalong nasuri ang kundisyong ito sa mga bata kaysa sa mga may sapat na gulang sa mga nagdaang taon. Nakakaapekto sa utak at mga problemang pang-emosyonal, at mga karamdaman ng endocrine ang mga bihirang kundisyong ito at maaari ring makaapekto sa mga nagbibigay-malay na paggalaw ng indibidwal at sa mababago nito ang konsentrasyon sa gayong paraan.

Mga Sanhi

Maaaring maging sanhi ng mga problemang pangkonsentrasyon sa karamihang tao ang kapagalan at emosyonal na pagkapagod. Sa mga hormonal na pagbabago, lalo na sa mga nakakaranas ng menopos o pagbubuntis maaari itong makaapekto sa kung paano tayo mag-iisip at tumuon. ...