Bulol na pagsasalita


Head | Neurolohiya | Bulol na pagsasalita (Symptom)


Paglalarawan

Ang bulol na pananalita ay kumakatawan sa isang hindi malinaw na binibigkas nang malinaw o kumpleto ngunit pinagsasabay o bahagyang natanggal. Isang sintomas ang mahinang pagsasalita nailalarawan sa pamamagitan ng hindi magandang pagbigkas ng mga salita, pag-ungol, o pagbabago ng bilis o ritmo habang nagsasalita. Tinatawag na dysarthria ang terminong medikal para sa mabagal na pagsasalita.

Mga Sanhi

Puwedeng magong sanhi ng panghihina ng kalamnan o artikulasyon ang kondisyon, cerebellar disease, paggamit ng droga, na pinsala sa isang motor na neuron, o kawalang-ingat. Puwedeng pansamantala o permanente ang mahinang pagsasalita, depende sa pinagbabatayanang dahilan. Nangangailangan ang wastong pagsasalita ng normal na paggana ng utak, bibig, dila, at mga vocal cord. Puwedeng maging sanhi ng pagkabagal ng pagsasalita ang pinsala o sakit na nakakaapekto sa anuman sa mga organong ito. Puwedeng mabuo ang mabagal na pagsasalita nang mabagal sa paglipas ng panahon o sumunod sa isang solong insidente.

Kadalasang nagdudulot ang mga karamdaman na neuromuscular ng slurred pagsasalita ay kasama ang amyotrophic lateral sclerosiscerebral palsy, muscular dystrophy, at sakit na Parkinson. Puwedeng ang isang sintomas ng malubhang kondisyon o nagbabanta sa buhay na dala ng mabagal na pananalita, gaya ng stroke o traumatiko pinsala sa utak. Kasama sa karaniwang mga sanhi ng kabagal ng pagsasalita ang pagkalasing sa alkohol o droga, traumatic pinsala sa utak, stroke, at mga karamdaman sa neuromuscular.

Ang ilang mga sintomas ng mabagal na pagsasalita ay kasama sa mga sintomas ng kabagal na pagsasalita ang kahirapan sa pagsasalita, hindi magkakaugnay at baluktot na pagsasalita. Makakaranas din ang biktima ng kahirapan sa resonance at pitch control. Ang ilan din sa mga sintomas nito ay ang mababang dami, mahina ang boses at mas mabagal na pagsasalita. Ang boses ng biktima ay lilitaw na parang nagsasalita mula sa ilong. Mayroong posibilidad ding tumagal ng mahabang pagtigil sa pagitan ng mga salita ang mga taong nagdurusa mula sa mabagal na pagsasalita. Dagdag na pagdaragdag ng mga pantig sa mga salita. Ang biktima ay hindi makapag-coo ng mga patinig. Ang paglitaw ng mga pagkakamali sa pagsasalita kapag ang mga pangungusap ay kumplikado at mahaba. Ang kahirapan sa pag-babbling ay kanyang mararanasin din gamit ang mga tunog ng pangatnig. ...