Kahat ng Ahas


Heneral at iba | Emerhensiyang Medisina | Kahat ng Ahas (Symptom)


Paglalarawan

Ang sintomas ng kagat ng ahas ay depende sa laki at uri ng ahas, parte ng katawan na nakagat, edad, laki, at kalusugan ng biktima. Ang mga bata ay mas malaki ang tsiyansang magkaroon ng malalang mga sintomas dahil sila ay mas nakakakuha ng mas matapang na konsentrasyon ng lason dahil sa liit ng kanilang katawan. At hindi lahat ng kagat ng ahas ay merong lason.

Ang kamandag ng ahas ay heme (nakakasira sa dugo at tisyu ng tao) o neurotoxic (o nakakasira ng ugat ng tao). Ang mga cymbal, hindi kabilang ang mga rattlesnake na matatagpuan sa Mojave ay may haemotoxic na uri ng lason. Ang mga Mojave rattlesnake naman ay may neurotoxic na lason. Ang mga ahas na coral naman may neurotoxic na lason din.

Pagsusuri at Paggamot

Kung ang tao ay nakagat ng ahas, siya ay importanteng kumalma, hindi paggawlaw ng braso at paa para hindi kumalat ang lason sa ibang parte ng katawan.

Paglilinis ng sugat na hindi pinapadaluyan ng tubig, at pagbalot dito ng malinis na tela ay mainam din. Iniredekomenda din ang paglalagay ng tukod o splint sa lugar kung saan nakagat upang mapigilan ang paggalaw, siguraduhin lang na makakadaloy ng ayos ang dugo.

Madaliang atensyong medikal ay kinakailangan lalo na kung ang apektadong parte ay nagsimula ng magpalit ng kulay, mag maga, at sumakit. ...