Pagbahin


Tainga ilong | Pangkalahatang Pagsasanay | Pagbahin (Symptom)


Paglalarawan

Nabubuo ang pagbahing sa pamamagitan ng malakas na pagtalsik ng hangin galling sa bibig at ilong na nagdudulot ng isang pagputok na aksiyon, hindi inaasahang ispasmodiko bilang ang pangunahing resulta sa pangangati ng mucosal na bahagi ng ilong o pagkalito.

Mga Sanhi

Nagpapasigla ng pagkasentibo ng ilong ang pangangati at nagdudulot ito ng malakas at napakabilis na paglanghap ng mga halos dalawang pint ng hangin, na pumapasok sa baga. Sa oras na biglaang pagtaas ng dayapragm ng mga kalamnan ng tiyan na nagbibigay ng mataas na presyon sa baga. Ang mga dahilan nito ay nagmula sa alerdyi rinitis (runny nose), mga alerdyi, trangkaso (pana-panahong trangkaso), pagkakaroon ng ligaw na bagay sa ilong, ligaw na substans sa ilong, nasal polyps, impeksyong rinovirus (karaniwang sipon), upper respiratori trak (URI) o isang malubhang impeksyon sa itaas na daanan ng hangin. ...