Problema sa pagsasalita at hirap magsalita


Bibig | Neurolohiya | Problema sa pagsasalita at hirap magsalita (Symptom)


Paglalarawan

Ito ay tumutukoy sa kawalan ng kakayahan na magpatupad ng isang boluntaryong motor na paggalaw sa kabila ng kakayahang ipakita ang normal na paggana ng kalamnan. Ang apraxia ay hindi nauugnay sa kawalan ng pag-unawa o anumang uri ng pisikal na pagkalumpo ngunit sanhi ng isang problema sa cortex ng utak. Ang apraxia ng pagsasalita ay isang seryosong sakit sa pagsasalita na nailalarawan sa kawalan ng kakayahang magsalita, o matinding kahirapan sa pagsasalita nang malinaw. Ang apraxia ng pagsasalita ay nangyayari kapag ang mga oral na motor na kalamanan ay hindi o hindi kayang makasunod sa mga utos mula sa utak, o kapag ang utak ay hindi makapagpadala ng mga utos.

Mga Sanhi

Ang apraxia ay sanhi ng pinsala sa utak. Kapag ang nakuhang apraxia ay nabuo sa isang tao na dati ay may kakayahang isagawa ang mga gawain o kasanayan ay tinatawag na nakuhang apraxia. Ang pinakakaraniwang sanhi ng nakuhang apraxia ay: (i) tumor sa utak, (ii) kundisyon na nagdudulot ng unti-unting pagkasira ng utak at sistema ng nerbiyos (mga sakit na neurodegenerative), (iii) demensya, (iv) stroke O (v) pinsala at trauma sa utak . ...