Pagkahilo


Heneral at iba | - Iba | Pagkahilo (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkahilo ay isang karamdaman na nailalarawan ng impaired sensation na napupunta sa pagkawalan ng malay.

Ang pagkahilo ay kawalan ng balanse at katatagan na nangyayari ng mas madalas sa mga matatanda, ngunit maaari ring maapektuhan ang parehong kasarian kahit ilang taong gulang. Ang balanse ng katawan ay inilalarawan ng vestibular system sa inner ear, na mayroong mga tubo at sacs na puno ng likido. Habang naglalakad, moving fluid at ang antas nito ay nababasa at nagpapadala ng nerve cells sa utak na nakapag-uugnay sa pagtayo ng katawan.

Ang mga problemang nangyayari sa sistemang ito ay nagbibigay ng pagkahilo, tunog sa mga tainga, pagsusuka at sa ilang mga malubhang kaso, ay kawalan ng pandinig at hindi kakayahang tumayo ng diretso.

Mga Sanhi

Ang mga taong nagdurusa sa malubhang suntok sa ulo ay makapipinsala sa inner ear na nakapagdudulot ng kawalan ng balanse. Ang viral o bakteryal na impeksyon sa tainga ay nakapagdudulot ng matinding pagkahilo. Ang pansamantalang pagkahilo ay maaaring dulot ng ordinary aspirin, caffeine, alcohol, sleeping pills at nicotine.

Ang pagkahilo ay kadalasang benign, at ito rin ay maaaring kapalit ng orthostatic hypotension (bumababa ang presyon ng dugo dahil sa biglaang pagtayo mula sa matagal na pagkakaupo o pagkakahiga), vagal ailments (mabagal na pagtibok ng puso at bumababa ang presyon ng dugo), hypoglycemia (low blood sugar concentration), a benign paroxysmal vertigo, na nakapagdudulot sa atin na makakuha ng otorhinolaryngology disease, pangangatal, at kakulangang vertebrobasilar.

Maaaring may iba pang sanhi ng pagkahilo, hindi gaanong karaniwan ngunit mas delikado: ang karamdaman sa cardiac rhythm o conduction, isang schemic attack (pangunahin o paulit-ulit na sagabal sa cerebral circulation), intracerebral hematoma, lalo na pagkatapos ng isang pinsala o tumor sa utak. Madalas, ang mga benign na pagkahilo ay nawawala kapag nagpahinga ang tao. Ang pananatili nito, ang ebolusyon ng pagkakagulo ay nagpapahiwatig ng paglala ng vertigo at isang imbitasyon sa physician.

Pagsusuri at Paggamot

Depende sa sanhi ng pagkahilo, nagrerekomenda ang mga doktor ng iba't-ibang paggamot, umaabot mula sa antibiotics, at mga ehersisyong makatutulong sa pasyente upang makaya ang pagkahilo. ...