Tuloy-tuloy na Pagdurugo


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Tuloy-tuloy na Pagdurugo (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagdurugo ay tumutukoy sa pagkawala ng dugo at maaaring mangyari sa loob ng katawan (panloob) o labas (panlabas). Maaari itong mangyari: (i) sa loob ng katawan kapag tumagas ang dugo mula sa mga daluyan ng dugo o organo; (ii) sa labas ng katawan kapag dumadaloy ang dugo sa isang natural na pagbubukas (tulad ng ari ng babae, bibig o tumbong); (iii) sa labas ng katawan kung saan dumadaloy ang dugo sa sugat o hiwa sa balat.

Dapat humingi ng tulong medikal para sa kusang pagdurugo at kung pinaghihinalaan ang panloob na pagdurugo. Ang panloob na pagdurugo ay maaaring mabilis at mapanganib ang buhay. Ang mga malubhang pinsala ay hindi palaging dumudugo nang kusa at ang ilang mga menor de edad na pinsala, kasama na ang mga sugat sa anit ay maaaring dumugo nang labis.

Mga Sanhi

Ang pagdurugo ay maaaring sanhi ng mga pinsala o maaaring mangyari ng boluntaryo o hindi sinasadya. Ang pagdurugo ng kusa ay karaniwang sanhi ng mga problema sa mga kasukasuan o mga gastrointestinal o urogenital tract.

Ang mga taong umiinom ng mga anticoagulant na gamot o may sakit sa dugo tulad ng hemophilia ay maaaring dumugo nang labis at panay-panay dahil ang kanilang dugo ay hindi dumadaloy ng maayos. Ang pagdurugo sa mga nasabing tao ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal. ...