Pamumulikat ng tiyan


Sikmura | Gastroenterology | Pamumulikat ng tiyan (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamumulikat ng tiyan ay hindi tiyak na sintomas na ginagamit upang matukoy ang bilang ng iba't-ibang mga kondisyon at sensasyon. Kadalasang ang pagsakit ng tiyan o pamumulikat ng tiyan ay itinuturing ng mga pasyente na sakit na nararamdaman sa anumang parte ng kanilang tiyan. Dahil dito, ang mga posibleng sanhi ay maaaring mag-iba.

Ang listahan ng mga organ ng tiyan ay ang: sikmura, small intestine, colon, atay, pantog, at pancreas, at ang mga problema o sakit sa mga organ na maaaring pinanggagalingan ng sakit. Paminsan-minsan, nararamdaman ang sakit sa tiyan kahit na ito ay nagmula sa malapit na organ, ngunit hindi sa loob, abdominal cavity, tulad ng mga kondisyong nauugnay sa ibabang baga, bato, matris, o mga obaryo.

Mga Sanhi

Maaaring makaramdam ng muscle cramps ang isang tao na nangyayari sa kalamnan ng tiyan mula sa pag-iskuwat at ibang mga ehersisyong para sa tiyan. Ang sagot ay hindi laging maliwanag, dahil ang sanhi ng pamumulikat sa skeletal muscle ay hindi matukoy.

Ang pamumulikat ng tiyan ay maaaring dulot ng ibang kondisyon, gaya ng: Abdominal Aortic Aneurysm, Appendicitis, Colitis, Constipation, Crohn's Disease, E. Coli, Food Allergy, Food Poisoning, Indigestion, Mentrual Cramps, Ulcerative Colitis at iba pa.

Pagsusuri at Paggamot

Kapag ang pamumulikat ay naganap, ang taong ito ay dapat iposisyon ng nakahiga o nakatayo na diretso ang likod, at iabot ang kamay sa ulo hanggang sa mawala ang pamumulikat. Kapag nagpatuloy ang pamumulikat, dapat nang magpakunsulta sa physician. Ang panloob na pulikat sa tiyan ay maaaring dahil sa pagkain na kinain o inumin na ininom bago mag ehersisyo. ...