Stridor at Mataas na malalang paghinga


Dibdib | Pulmonolohiya | Stridor at Mataas na malalang paghinga (Symptom)


Paglalarawan

Ang Stridor ay isang termino na ginamit upang ilarawan ang maingay na paghinga sa pangkalahatan, at partikular na sumasangguni sa isang mataas na tunog ng huni ng uwak na nauugnay sa impeksyon sa paghinga at hadlang sa daanan ng hangin. Nagaganap ang stridor kapag sinusubukang pilitin ng hindi maayos na agos ng hangin ang daanan sa pamamagitan ng makitid na mga daanan ng hangin sa mga may sakit, impeksyon o pagkakaroon ng mga banyagang bagay at abnormalidad sa lalamunan.

Kadalasang maririnig ang stridor mula sa isang distansya ngunit kung minsan ay naririnig lamang ito sa panahon ng malalim na paghinga. Ito ay pangkaraniwan sa mga maliliit na bata, na kung saan ang natural na maliliit na daanan ng hangin ay madaling hadlangan, ang stridor ay maaaring isang sintomas ng isang emerhensiya na nagbabanta sa paghinga. Sa panahon ng pagkabata, ang stridor ay karaniwang sanhi ng impeksyon ng cartilage flap (epiglottis) na sumasakop sa pagbubukas ng windpipe upang maiwasan ang mabulunan habang lumulunok. Maaari rin itong sanhi ng isang laruan o iba pang maliliit na bagay na sinubukang lunukin ng bata.

Mga Sanhi

Ang pinakakaraniwang sanhi ng stridor sa mga may sapat na gulang ay: pagnanana o pamamaga ng itaas na daanan ng hangin, pagkalumpo o hindi paggana ng tumor ng vocal cord. Ang iba pang mga karaniwang sanhi ng stridor ay kinabibilangan ng: pag laki ng thyroid gland (goiter), pamamaga ng larynx (edema widesyngeal) at pagpapakipot ng windpipe (tracheal stenosis). ...