Pag-abuso sa Droga at mga Sangkap


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Pag-abuso sa Droga at mga Sangkap (Symptom)


Paglalarawan

Ang pag-abuso sa droga, na tinatawag ding pag-abuso sa sangkap o pang-aabuso sa kemikal, ay isang karamdaman na nailalarawan sa pamamagitan ng isang mapanirang pattern ng paggamit ng isang sangkap na humahantong sa mga makahulugang problema o pagkabalisa. Ang mga kabataan ay tumataas ang nakikibahagi sa pag-abuso sa iniresetang gamot, partikular ang mga narkotiko (na inireseta upang mapawi ang matinding sakit), at mga pampalakas na gamot, na ginagamot ang mga kundisyong tulad ng attention deficit disorder at narcolepsy. Ang pag-inom o paggamit ng mga narkotika sa matagal na panahon ay maaaring mangailangan ng mas mataas na dosis upang mapawi ang sakit. Kung ang paggagamot ay biglang itinigil, nagaganap ang mga sintomas ng withdrawal, tulad ng pagkalulong sa narkotiko.

Ang pagka-adik ay tumataas ang pang-aabuso sa narkotiko na nagiging mapilit at nakakasira sa sarili. Kasama sa mga komplikasyon ng pang-aabuso ng narkotiko ang pagkawala ng paningin, impeksyon, pagtigil ng organ at pagkamatay. Ang pag-aabuso sa droga ay isang papel din sa maraming mahahalagang problema sa lipunan, tulad ng pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng droga, karahasan, at stress at pag-abuso sa bata. Ang pag-abuso sa droga ay maaaring humantong sa kawalan ng tirahan, kriminal, kawalan ng trabaho at hirap na magkatrabaho.

Mga Sanhi

Ang pag-aabuso sa droga at pagkalulong ay walang iisang dahilan. Ang mga kadahilanan sa peligro tulad ng mga biyolohikal, sikolohikal, at sosyal ay maaaring dagdagan ang posibilidad ng isang tao na magkaroon ng pagkalulong sa kemikal o karamdaman na dumedepende sa kemikal. Ang dami kung saan nagaganap ang mga karamdaman sa pag-aabuso sa droga sa loob ng ilang pamilya ay tila mas mataas kaysa sa maipaliwanag ng isang nakakahumaling na kapaligiran ng pamilya. Samakatuwid, ang karamihan sa mga propesyonal sa pag-aabuso sa droga ay kinikilala ang isang genetikong aspeto sa panganib ng pagkalulong sa droga. ...