Biglaang pagkawala ng memorya


Head | Neurolohiya | Biglaang pagkawala ng memorya (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga kaganapan tulad ng hindi naaalala kung saan mo iniwan ang iyong pitaka o mga susi ng telepono - ay naging normal na kaganapan na lamang sa pang araw araw na piniproblema ng maraming tao at maaaring maikonekta sa dahilan kung bakit biglaang nawawala ang memorya.

Mga Sanhi

Ang biglaan na lamang na nawawala ang memorya at pagkalito ay direktang maikokonekta sa aktibidad ng ating utak at maraming mga simpleng element ang pwedeng makaimpluwensya dito. Ang simpleng kakulangan ng bitamina o aminoasids, biglaang tumataas ang presyon ng dugo o pagkababa ng lebel ng glukos sa dugo ay ilan lang sa mga pinaka dahilan ng pagkawala nang biglaan ng memorya panandalian. Nakapaloob naman sa mga kumplikadong uri ng sanhi ay pagkapinsala sa ulo, pagtaas ng presyon sa dugo, pagkabalisa, pagkagalit at stress. Sanhi ng sikolohokal na aspeto ang mga huling dahilan ng biglaang pagkawala ng memorya sa maikiling panahon na pwedeng humantong sa pagkalito at sa mga kondisyong napakaseryoso tulad ng demensya o pagkalibang. ...