Dumudugo sa utak


Head | Neurolohiya | Dumudugo sa utak (Symptom)


Paglalarawan

Isang subtype ng isang intracranial hemorrhage na nangyari sa loob mismo ng utak at ang cerebral hemorrhage na tinatawag ding intracerebral hemorrhage (ICH). Isang seryosong emerhensiyang medikal ang intracranial bleeds dahil sa angat na posible nilang madagdagan ang intracranial pressure na puwedeng humantong sa pagkawala ng malay at pagkamatay na hindi napagamot.

Mga Sanhi

Puwedeng mangyari ang intracerebral hemorrhage dahil sa ilang trauma sa utak, o puwede itong lumitaw nang kusa sa hemorrhagic stroke. Puwedeng mangyari sa loob ng utak ang cerebral o utak hemorrhage, sa pagitan ng utak at mga lamad na sumasakop dito na tinatawag na subdural, sa pagitan ng mga layer ng pantakip ng utak na tinatawag na subarachnoid, o sa pagitan ng bungo at ng takip ng utak na kilala bilang epidural. Isang kusang dumudugo sa tisyu ng utak ang di-traumatic intracerebral hemorrhage.

Kinabibilangan ng mga sumusunod sa mga pinaka-karaniwang mga sanhi at panganib na kadahilanan: aneurysm, trauma sa ulo, mataas na presyon ng dugo, amyloid angiopathy, karamdaman sa dugo o pagdurugo, mga abnormalidad sa daluyan ng dugo, sakit sa atay, at mga bukol sa utak.

Kasama sa mga sintomas ng ICH ang: mga seizure na walang nakaraang kasaysayan ng mga seizure, pagduwal o pagsusuka, isang biglaang matinding sakit ng ulo, kahinaan sa isang braso o binti, pagkawala ng magagaling na kasanayan sa motor, isang hindi pangkaraniwang pakiramdam, nabawasan ang pagkaalerto, pagkahilo, tingling o pamamanhid, kahirapan sa pagsusulat o pagbabasa, mga pagbabago sa paningin, kahirapan paglunok, kahirapan sa pagsasalita o pag-unawa sa pagsasalita, gaya ng panginginig ng kamay, pagkawala ng balanse, pagkawala ng koordinasyon, pagkawala ng kamalayan. ...