Pamamaga ng mga Binti


Mga binti | Pangkalahatang Pagsasanay | Pamamaga ng mga Binti (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamamaga ng mga binti ay isang sinyales ng pamumuo ng likido o pamamaga ng tisyu o kasukasuan ng binti. Ang pamamaga ay maaaring mangyari kahit saan kasama ang binti, kabilang ang mga hita, tuhod, alakalakan, bukung-bukong at mga paa.

Mga Sanhi

Ang katamtamang pamamaga ay pangkaraniwang nangyayari pagkatapos tumayo nang mahabang oras, lalo na sa mainit na klima. Ang pamamaga ng mga binti, na kilala rin bilang pamamanas, ay maaaring resula mula sa matinding impeksyon, trauma, sakit sa sirkulasyon, sakit sa puso (puso) at iba pang mga hindi normal na proseso.

Depende sa mga sanhi ng pamamaga, ito ay panandalian lamang at agad ding nawawala gaya na lang ng pagtayo o pagupo sa mahabang oras tulad ng pagbabyahe sa eroplano. Ang matinding pamamaga ng mga binti na naipon sa paglipas ng panahon, ay madalas na nagpapahiwatig ng potensyal na malubhang kondisyon tulad ng congestive heart failure o cardiovascular disease. Ang pamamaga ng mga binti ay maaari ding sanhi ng mga kondisyong orthopaedic, tulad ng pagkabasag na buto.

Ang pamamaga sa paa ay maaaring sinamahan ng iba pang mga sintomas depende sa pinanggagalingan ng sakit, karamdaman o kondisyon. Halimbawa, ang pamamaga ng paa ay dahil sa congestive heart failure ay maaaring mangyari sa paghinga. Ang pamamaga ng paa dahil sa impeksyon ay maaaring may kasamang lagnat, pamumula at init sa paligid ng apektadong lugar nito.

Pagsusuri at Paggamot

Dahil ang pamamaga ng paa ay maaaring sintomas ng kalagayang nagbabanta sa buhay, dapat humingi ng agarang pangangalagang medikal at makipag-usap sa doktor o medikal na propesyonal tungkol sa mga sintomas nito. ...