Pamamaga ng mga Braso


Braso | Pangkalahatang Pagsasanay | Pamamaga ng mga Braso (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamamaga ay simpleng tinukoy bilang paglaki ng isang apektadong bahagi ng katawan, sa pangkalahatan, ang braso o binti bilang isang resulta ng pagtigil ng likido dito. Maaari rin itong makaapekto sa balat, mga organs, kamay, daliri, paa at kahit mga daliri ng paa. Naiipon ang likido sapagkat hindi maalis ng katawan ang labis nito.

Ang pamamaga ay maaaring mangyari bilang resulta ng grabidad, lalo na mula sa pag kaka-upo o pagkakatayo sa isang lugar nang mahabnag oras. Ang tubig ay natural na nakuha sa iyong mga binti at paa. Maaari itong mangyari mula sa paghina sa mga balbula ng mga ugat sa mga binti. Ang problemang ito ay nagpapahirap sa mga ugat na itulak ang dugo pabalik sa puso, at hahantong sa mga varicose veins at pamumuo ng mga likido sa mga binti.

Ang ilang mga sakit - tulad ng congestive heart failure, deep venous thrombosis (thrombophlebitis) at sakit baga, atay, kidney, at mga sakit sa teroydeo - ay maaaring maging sanhi ng edema o gawing mas grabe ito. Ang pagiging buntis ay maaaring maging sanhi ng pamamanas ng mga binti.

Mga Sanhi

Ang iba pang mga sanhi ay maaaring kasama ang: pagkapilay ng braso (buto), Rheumatoid arthritis, Allergic reaksyon, kagat ng insekto, lymphadenopathy, aneurysm, mga gamot, Raynaud's Disease, Scleroderma, Vasculitis, Systemic lupus erythematosus.

Ang pansamantalang pamamaga ay maaaring sanhi ng isang impeksyon, paso o sunog ng araw, kagat ng insekto, pananakit sa binti tulad ng pilay, operasyon, o kahit mga gamot tulad ng mga gamot sa hormon, steroid, gamot sa presyon ng dugo, o maaaring isang allergic reaction kung saan ito ay tinukoy bilang angioedema. Maaari din itong maging bahagi ng nagpapatinding tugon na pinagdadaanan ng iyong katawan na sinusubukan itong protektahan at pagalingin ang binti o braso mula sa sanhi ng trauma.

Ang pangmatagalang pamamaga ay tinukoy bilang pamamanas. Karaniwan itong nauugnay sa mga tukoy na kondisyong medikal. Ang mga kundisyong ito ay maaaring kinabinilangan ng diyabetis, congestive heart failure, blood clot, varicose veins, kidney failure, failure sa atay o bilang ng mga cardio-vascular problem. ...