Pamamaga ng Paa


Paa | Podiyatri – Podiyatrikong Medisina | Pamamaga ng Paa (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamamaga ng mga paa ay isang karamdaman kung saan ang mga kalamnan ng paa ay may labis na salansan ng likido.

Mga Sanhi

Ang salansan ng likido ay maaaring humantong sa mabilis na pagtaas ng timbang sa loob ng maikling panahon. Ang katamtaman na pamamaga ng dulo ng paa ay karaniwan sa mga buwan ng tag-init. Ang bahagyang pamamaga ay mas malaki ang posibilidad kung ang tao ay nakatayo o naglalakad ng matagal. Ang pagkonsulta sa doktor ay kinakailangan kung mayroong paulit-ulit na pamamaga, pamamaga na sinamahan ng hirap sa paghinga at pagtaas ng timbang o pamamaga na nakakasira sa balat o kung may mga tiyak na kondisyong medikal o pagaalinlangan. ...