Pagang mga Kasu-kasuan


Heneral at iba | Rayumatolohiya | Pagang mga Kasu-kasuan (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga namumulang kasu-kasuan ay tumutukoy sa paglaki ng mga kasu-kasuan, kadalasan ay bilang resulta ng implamasyon o pinsala ng kasu-kasuan o nakapalibot na mga istruktura.

Mga Sanhi

Ang pamamaga ng kasu-kasuan ay maaaring may kaakibat na ibang mga sintomas tulad ng paninigas, sakit, pamumula, init, at kawalan ng paggalaw ng kasu-kasuan. Depende sa eksaktong sanhi, ang pamamaga ng kasu-kasuan ay pwedeng mangyari ng sabay, indibidwal, o maraming mga pagang kasu-kasuan sa katawan ilang punto. Ang rayuma, sa maraming mga kaso, ay ang karaniwang sanhi ng implamasyon ng mga kasu-kasuan.

Maraming mga taong mayroong rayuma ang nakakapansin ng mga problema sa kanilang katawan sa ibang lugar malapit sa kasu-kasuan. Mayroong higit na pangkalahatang hindi kaginhawahan, tulad ng mga pananakit ng kalamnan, pakiramdam ng paninikip (karaniwan sa umaga), pagod at kaunting lagnat. Kung minsa, ang sakit ay pwedeng makaapekto sa ibang parte ng katawan, tulad ng mga mata, nerb o baga, kahit na ang mga pagbabagong ito ay pangkalahatang malumanay. Ang mga namulang kasu-kasuan ay kaakibat ng rheumatoid arthritis, isang sakit na nag-iiba-iba sa kada pasyente, kaya naming dapat na magkaroon ng indibidwal na ebalwasyon ang mga doktor sa bawat kaso. ...