Pagang mga Mata


Mata | Optalmolohiya | Pagang mga Mata (Symptom)


Paglalarawan

Ang maraming oras na paggamit ng kompyuter, istres, polusyon at hindi magandang diyeta ay nakakaapekto sa ganda at kalusugan ng mga mata.

Mga Sanhi

Kung ang sanhi ng pagang mga mata, kung ito ay hindi sanhi ng ilang mga nakakairita, pwede itong isang sintomas ng seryosong mga sakit tulad ng sakit sa bato. Kadalasan, ang mga pagang mata, iritado, masakit, pagang mga talukap, at kung minsan ay, pamumula ng mga puti ng mata, ay mga kosmetikong problema. Pinakamadalas, ang mga pangyayaring ito ay sanhi ng kakulangan ng tulog, isang reaksyong alerdyi o ilang mga nakakairitang mula sa kapaligiran. Kung ikaw ay nagising ng mayroon nito, hindi ka dapat na mag-alala. Ngunit mahalagang iyong malaman na ito ay pwedeng tumukoy ng mas higit na seryosong kondisyon.

Pinakamadalas, ang mga bag na nasa ilalim ng iyong mata ay nagpapahiwatig ng retensyon ng likido, mga deposito ng taba, mga alerhiya o gabing walang tulong o higit pa. Ito ay maaaring resulta ng sobrang pagkonsumo ng asin, administrasyon ng mga droga, o paglalakad o pagtayo sa mainit na araw, ngunit ito ay sakit sa bato o problema sa puso. Para sa mga taong nakakaranas ng kondisyong tinatawag na sindrom na nephrotic sa bato, ang dugo ay mayroong kakulangan sa protina, na nahahayag sa mga mata. Kadalasan, ang sintomas na ito ay sa umaga, pagkatapos magising. Sa gabi, ang pamamaga ay pwedeng kumalat sa katawan pati na rin sa paa. Ang mga taong mayroon nito ay umiihi ng mas madalas, nanghihina at nawawalang ganang kumain. Ang isa sa mga sanhi ayon sa opinyon ng mga eksperto, ay ang natural na proseso ng pagtanda. Sinasabi ng mga eksperto na mayroong taba sa ilalim ng mga mata, na hinahawakan sa lugar ng mga litid.

Sa pagtanda, ang mga litid na ito ay nagiging mas maluwag, hinahayaan ang mga taba sa ilalim ng iyong mata upang mapunta sa kalatagan ng balat, nagpuporma ng pamamaga sa ilalim ng mata. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang pamamaga, na mayroong kaakibat na pagkawala ng elastidad ng balat, nagpuporma ng anyong parang supot. Sinasabi ng mga eksperto na kung ang mga pagbabagong nito ay nangyayari depende sa maraming mga salik, kasama ito at ang genetik na salik, kahit na ang mga magulang ay mayroon o walang bag sa mga mata. Ito ay mayroong gampaning genetik, na pwedeng tungkol sa ilang mga depektong anatomikal, istruktural at namamana ay pwedeng magsanhi ng pagkakaroon ng mga tao ng pamamagang ito ng agaran kaysa iba. ...