Tachypnea at Hyperventilation


Dibdib | Pulmonolohiya | Tachypnea at Hyperventilation (Symptom)


Paglalarawan

Ang tachypnea ay ang pagbilis ng paghinga. Ito ay mas karaniwan sa mga bata. Ang pinaka-karaniwang uri ng tachypnea ay kadalasang resulta ng problema sa baga, ngunit ito rin ay maaaring dulot ng heart failure, ang nerve centers na kumokontrol sa diperensya sa paghinga, isang pinsala sa dibdib o anxiety attack. Maaaring makapagdulot ang tachypnea ng pagduduwal at pagkahina, kahirapan sa paghinga, kawalan ng balanse, muscle spasms sa mga kamay at paa, at panginginig sa paligid ng bibig at mga daliri. Lahat ng mga sintomas na ito ay dahil sa mababang antas ng carbon dioxide sa dugo dulot ng tachypnea.

Mga Sanhi

Ang mga sumusunod na kondisyon at sakit ay kabilang sa mga posibleng sanhi ng tachypnea. Mayroon ring marahil na iba pang mga posibleng sanhi, kaya ipinapayo na magpakunsulta sa doktor at talakayin ang mga sintomas: asthma, chronic obstructive pulmonary disease, congestive heart failure, o costochondritis, chest trauma, stroke, encephalitis, meningitis, diabetic ketoacidosis, lactic acidosis, pulmonary edema, severe anemia, metabolic acidosis, pulmonary embolism, mahinang kalusugan, myocardial infraction, hyperthyroidism, pneumothorax, at pagbubuntis.

Ang iba pang mga sintomas na maaaring mangyari ay ang pagkahilo, pagkawalan ng malay, kahirapan sa paghinga, pagtaas ng tibok ng puso, pag-aasul ng kulay ng balat, at pagkahingal.

Pagsusuri at Paggamot

Isinasagawa ang chest x-rays upang malaman ang iba pang respiratory at blood causes, ang blood cultures ay isinasagawa upang malaman ang iba pang mga impeksyon. Ang oxygen level, ang paghinga, at heart rate sa loob ng 1 o 2 na araw ay tuloy-tuloy na babantayan, lalo na kapag ang pasyente ay maliit na bata. ...