Pananakit ng Kasukasuan


Bibig | Odontolohiya | Pananakit ng Kasukasuan (Symptom)


Paglalarawan

Ang kasukasuan ng panga, medikal na kilala bilang temporomandibular joint o TMJ, ay binubuo ng itaas at ibabang bahagi ng panga. Ang ATM ang nagpapahintulot na magtagop ang ibaba at itaas na bahagi ng panga at ito ay isa sa mga kasukasuan na sobrang dalas gamitin.

Mga Sanhi

Ang mga temporomandibular joint ay mga kumplikadong istraktura na naglalaman ng kalamnan, litid at buto. Ang pinsala o karamdaman ng mga istrakturang ito ay maaaring maging sanhi ng pananakit ng panga. Dagdag dito, ang iba pang mga kondisyong medikal na hindi nauugnay sa ATM ay maaaring maging sanhi ng sakit na naramdaman sa lugar ng panga. Ang isa sa mga pinaka katangian ng mga ito ay ang sakit na nauugnay sa coronary artery disease o atake sa puso, na karaniwang nangyayari sa dibdib, ngunit maaaring lumala (kumalat) sa bandang panga. ...