Sakit sa hita o binti


Mga binti | Rayumatolohiya | Sakit sa hita o binti (Symptom)


Paglalarawan

Ang sakit sa mga binti ay maaaring mangyari bilang resulta ng mga kundisyon na nakakaapekto sa buto, kasukasuan, kalamnan, litid, ligament, daluyan ng dugo, nerbiyos, at balat. Karaniwan, ang sakit ay resulta ng pamamaga ng tisyu na sanhi ng pinsala o sakit.

Ang masakit, nagbabaga na pakiramdam sa panlabas na bahagi ng hita ay maaaring mangahulugan na ang isa sa malalaking nerbiyos na pandama sa iyong mga binti - ang lateral femoral cutaneous - ay na-iipit. Ang kondisyong ito ay kilala bilang meralgia paresthetica.

Mga Sanhi

Ang malalang sakit o pinsala ay maaaring magdulot ng pamamaga sa alinman sa mga tisyu ng binti at maaring humantong sa sakit sa binti. Dahil ang binti ay naglalaman ng iba't ibang mga istraktura at uri ng tisyu, ang iba't ibang mga kundisyon at pinsala ay maaaring maging sanhi ng sakit sa binti.

Ang iba pang mga sintomas, tulad ng panghihina, pamamanhid, o pangingilabot, ay maaaring sumabay sa sakit sa binti. Para sa mga layuning diagnostic at therapeutic, mahalaga ang maihalintulad ang eksaktong uri at lokasyon ng anumang sakit sa mga binti. ...