Saloobin ng pagpapakamatay (pagpapakamatay)


Head | Saykayatrya | Saloobin ng pagpapakamatay (pagpapakamatay) (Symptom)


Paglalarawan

Ang pag-uugali ng pagpapakamatay ay malamang na nauugnay sa isang sakit sa pag-iisip (depression), pag-abuso sa alkohol o iba pang sangkap. Mayroong iba't ibang mga kadahilanan Ang mga saloobin ng pagpapakamatay at puwedeng gawing nais ng isang tao na wakasan ang kanyang buhay. Desperado at hindi makakita ng mga kahalili na solusyon sa mga problema kaya isinasaalang-alang ng mga tao ang pagpapakamatay.

Mga Sanhi

Malamang na ang pag-uugali ng paniwala na maganap kapag ang mga tao ay nakakaranas ng mga nakababahalang kaganapan (hal. pangunahing pagkalugi, pagkakulong). Ang mga baril ay ang pinakakaraniwang pamamaraan ng pagpapakamatay para sa kalalakihan at kababaihan, na kumakatawan sa 60 porsyento ng lahat ng pagpapakamatay. Ang pag-bigti ay ang pangalawang pinaka-karaniwang pamamaraan, ang pagkalason ay kasama ang sobrang pag gamit ng dosis ng gamot. Natagpuan na ang pagkakaroon ng isang baril sa bahay maging isang independiyenteng kadahilanan ng peligro para sa pagpapakamatay. ...