Pagtusok-tusok sa mga Daliri-Pamamanhid ng Daliri


Mga kamay | Neurolohiya | Pagtusok-tusok sa mga Daliri-Pamamanhid ng Daliri (Symptom)


Paglalarawan

Ang paresthesia ay kinakarakterisa ng abnormal na pagtusok-tusok na pakiramdam, pamamanhid, mga mainit na pakiramdam at pamamanhid ng mga kamay at paa. Maaaring mangyari ang mga sintomas na ito dahil sa mga naipit na nerb na sanhi ng mga paulit-ulit na paggalaw ng mga kasu-kasuan at gulugod gayun na rin ng ilang mga sakit at pati na rin ng pagbubuntis.

Mga Sanhi

Ang paresthesia at dysesthesia ang mga tawag na ginagamit upang ilarawan ang pamamanhid ng daliri. Ang paresthesia ay tumutukoy sa abnormal na pakiramdam na nakikita ng kawalan ng stimulus, habang ang dysesthesia naman ang tawag na ginagamit upang ilarawan ang ilang mga uri ng positibong pakiramdam na sanhi ng stimulus.

Ang dyabetis ang isa sa pinakakaraniwang mga sanhi ng pagtusok-tusok. Ang pagtusok-tusok at ibang mga sintomas ay kadalasang unang nabubuo sa parehong mga paa at umaakyat hanggang binti, kasunod ng pagtusok-tusok at ibang mga sintomas na inaapektuhan ang parehong mga kamay at umaakyat hanggang braso. Maaaring kasama sa ibang sanhi ang: mga sindrom na nerve entrapment; mga sakit na systemic; mga kakulangan sa bitamina; alkoholismo; mga lason; mga impeksyon; mga sakit na autoimmune; mga namamanang karamdaman; mga pinsala at iba pa. ...