Nangingig na mga daliri sa paa


Paa | Podiyatri – Podiyatrikong Medisina | Nangingig na mga daliri sa paa (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamamanhid ng mga daliri sa paa ay kadalasang resulta ng mga kondisyon na nakaaapekto sa mga nerve at/o blood vessels na nagbibigay sa mga paa. Ang pamamanhid ng mga daliri sa paa ay kadalasang nauugnay sa panginginig. Ito ay tinatawag na paresthesia sa mga daliri sa paa.

Mga Sanhi

Ang nararamdamang panginginig ay kadalasang sanhi ng napinsala o nabanggang nerve, at karaniwang kapag ang presyur ay nailagay sa mga nerve ng ilang oras, na nararanasan ng karamihan sa mga tao paminsan-minsan. Kapag ang panginginig ay malala o chronic, o may kasamang pananakit, pamamanhid o pangangati sa mga kamay o paa, maaari itong masabing isang kondisyon na tinatawag na peripheral neuropathy, na karaniwang dulot ng diabetes. Iba pang mga posibleng sanhi ng panginginig ng mga daliri sa paa ay ang nerve disorder, sakit sa bato o atay, at kakulangan sa bitaminang E o B. ...