Singaw sa Dila o Mga Ulser


Bibig | Odontolohiya | Singaw sa Dila o Mga Ulser (Symptom)


Paglalarawan

May mga iba't ibang kondisyong nagdudulot ng pananakit at/o ang pagkakaroon ng mga anomalya o mga ulser sa dila. Ang mga singaw sa dila ay maaaring dahi sa mga impeksiyon, mga tumor, mga kronikong karamdaman, trauma o mga lason. Ang pamamaga ng dila ay kilala sa medikal na glossitis.

Mga Sanhi

Ang mga uri ng lesyon sa bibig na ito ay maputi tungo sa manilaw na kulay na may mapulang mga gilid at may pabilog tungo sa obalong hugis. SIla ay makirot at maaaring magkaroon ng iba't ibang laki o maaaring naka grupo. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan ng mga ulser na ito: mga allergy sa pagkain, kakulangan ng oral na kalinisan, kakulangan ng sapat na tulog, kakulangan ng bitamina B, zinc, iron, biglaang pagkawala ng timbang, mga pagbabago sa hormone, paggamit sa ilang gamot, stress/paggamit ng mga prutas na citrus, traumang pisikal (tulad ng biglaang pagkakagat o mga sugat dulot ng sepilyo), mga kondisyong medikal tulad ng karamdamang Crohn's.

Ang mga taong ngumunguya ng tabako palagi ay mas maaaring magkaroon ng mga singaw sa dila. Pati na ang paninigariyo, sobrang pag-inom ng alak, sobrang pag-inom ng tsaa at kapa, maanghang na mga pagkain, at ibp. , ay sinasabing dahilan ng mga singaw sa bibig. Ang paggamit ng toothpaste at mouthwash na matatapang na kemikal ay maaari ding magdulot ng mga ulser na ito. Ang acidity ay iniuugnay din sa pagkakaroon ng mga ulser na ito.

Ang mga singaw sa dila ay maaari ding maidulot ng iba pang mga kondisyon. Kabilang dito ay oral thrash, gingivostomatitis (kombinasyon ng gingivitis at stomatitis), herpes simplex, oral lichen planus (mga pulang pantal at mga bukas na singaw) at kanser sa bibig. ...