Trauma


Head | Saykayatrya | Trauma (Symptom)


Paglalarawan

Ito ay kadalasang tinatawag na psychic trauma, isang pangyayari na labis na nagbabanta sa kapakanan o sa buhay ng isang indibidwal, bilang bunga ng pangyayari sa device o mental structure o emotional life nito.

Mga Sanhi

Sa psychiatry, ang trauma ay tinutukoy ng hindi direkta, bilang isang direktang personal exposure sa isang pangyayari na mayroong aktuwal o potensyal na banta ng kamatayan o seryosong pinsala o iba pang mga banta sa personal physical intergrity, o pagkasaksi sa isang pangyayari na dawit ang kamatayan, pinsala o banta sa physical intergrity ng ibang tao, o ang malaman ang hindi inaasahan o marahas na pagkamatay, isang seryosong pinsala, banta ng pagkamatay o pinsala na nararanasan ng isang miyembro ng pamilya o malapit na karelasyon. Ang pagtugon ng tao sa pangyayaring ito ay sinasangkutan ng malalang takot, kawalan ng kakayahang ma-ehersisyo ang kontrol at takot. Sa mga bata, ang tugon ay nasasangkutan ng pagiging disorganized o nababalisang pag-uugali. ...