Traveler's Diarrhea


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Traveler's Diarrhea (Symptom)


Paglalarawan

Ang traveler's diarrhea ay isang digestive tract disorder na karaniwang nagdudulot ng mabuhaghag na dumi at pananakit ng tiyan. Ito ay sanhi ng pagkain ng kontaminadong pagkain o pag-inom ng kontaminadong tubig. Sa kabutihang palad, ang traveler's diarrhea ay kadalasang hindi malubha - hindi nga lang ito kanais-nais.

Mga Sanhi

Maaaring magkaroon ang isang tao ng sakit na ito sa mga parte ng mundo na kung saan ang tubig ay hindi malinis. Ang mga taong nakatira sa mga lugar na ito ay madalas na umiinom sa mga tubig mula sa gripo na mayroong mga mikrobyo, ngunit sila ay walang diarrhea. Ito ay dahil ang katawan nila ay sanay na sa mikrobyo. Katulad nito, posibleng ang mga nagluluto o nagdadala ng pagkain ang mayroong mikrobyo na nakakapagdulot ng traveler's diarrhea. Kapag ang tao ay naglakbay sa ibang lugar, sila ay may mas malaking tyansa na magkaroon ng sakit dahil wala silang protective antibodies (o infection-fighting agents sa dugo) na lumalaban sa mga mikrobyo. ...