Buway


Paa | Ortopediks | Buway (Symptom)


Paglalarawan

Ang buway sa balikat ay isang karaniwang patolohiya sa mga batang atleta, at pwedeng maihayag sa maraming mga porma: mga dislokasyon, mga subluxation, o sakit kung maigalaw ang mga braso. Kahit na ito ay isang kapansin-pansing dislokasyon o subluxation na nawawala din kaagad sa ilang segundo, ang diyagnosis ng dislokasyon ng balikat ay kadalasang maliwanag. Ngunit kung minsan, ang mga sintomas ay maaaring sakit lamang ng balikat habang ito ay naipupwersa. Pinakamadalas, mayroong traumatikong pinagmumula ang sakit: pagkahulog o matinding paggalaw.

Sa mga mas nakababatang pasyente, maaaring mayroong pagkawala na nagpapatunay sa pagkakaroon ng anomalya kung saan ang mga litid ay sobrang maluwag, at pinapaboran ang kawalang-tatag ng balikat.

Ang femoral-patellar na buway ay isang kondisyon kung saan ang pangunahing mekanismo ng extensor na tuhod, na binubuo ng mga kalamnang quadricep, mga litid na quadricep, litid na patella at patellar ay hindi balanse (hindi sinusundan ang normal anatomic axis). Ang resulta ay ang posibilidad ng mga patellar subluxation o dislokasyon. Ang kawalang-tatag ay nangyayari pagkatapos ng ilang mga pinsala sa litid ng tuhod. Ito ay dahil sa pangunahing sakit na nagpipigil sa mekanismo ng extensor: mataas na pagkakaposisyon ng patella, pagkakaposisyon ng tibil tuberosity ng sobrang gilid.

Ang femoral-patellar na kawalang-tatag ay dahil rin sa pagkasira ng medial na litid – pangunahing pampatatag ng patella. Maaaring ilarawan ng mga pasyente ang: sakit ng nauunang tuhod sa ilalim at palibot ng kneecap, hirap sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan, hindi kaginhawan sa mga unang hakbang pagkatapos ng matagal na pagkakaupo, mga pagsara ng kasu-kasuan, buway ng kasu-kasuan – pakiramdam na parang gumagalaw ang patella. Ang buway na postural ay tumutukoy sa nasirang balanse at koordinasyon. ...